Administartorem danych osobowych jest  S5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Beniowskiego 5A, identyfikowana numerem NIP 729 26 73 168. Używając określenia administrator danych osobowych oraz ADO traktujemy, że jest to spółka S5 wymieniona powyżej.

Informacje dotyczące RODO

Dane osobowe, pozyskane w związku z odwiedzaniem strony internetowej S5.pl jak i innych stron będących w posiadaniu spółki S5, przetwarzane są tylko i wyłącznie na użytek własny ADO. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie poprawnej pracy serwisów, wykonanie czynności związanych z rejestracją zgłoszeń na szkolenia oraz przygotowaniem ofert handlowych, związanych z prowadzoną działalnością. Ponieważ korzystamy z usług Google ADS, możliwe jest też wykorzystywanie danych osobowych jak i informacji zbierabych przez technologię cookie przez Google ADS.

Informacje pozyskane za pomocą stron internetowych jak i za pomocą innych nośników informacji takich jak formularze zgłoszeniowe/kontaktowe, maile czy podczas rozmów telefonicznych, przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do świadczenia usług oraz w zgodzie z przepisami podatkowymi. Mozliwe jest też wykorzystywanie danych osobowych, pozyskanych w sposób opisamy powyżej, do działań marketingowo-reklamowych na użytek ADO.

W zgodzie z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do zapoznania się z celem przetwarzania danych osobowych, rodzajem i zakresem przetwarzanych danych. Ponadto, każdorazowo przysługuje państwu prawo do wycofania zgody przetwarzanych danych, jak i prawo do uzupełnienia czy korygowania danych osobowych.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: rodo@s5.pl. 

Organem właściwym dla złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Więcej informacji znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl/.